Privacy Policy

Wij zijn we?

Ons website adres is: https://spiraal.biz

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Spiraal Keramiek kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Spiraal Keramiek verstrekt. Spiraal Keramiek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw e-mailadres
  4. Uw IP-adres

Waarom Spiraal Keramiek gegevens nodig heeft

Spiraal Keramiek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Alsook het verwerken van de gemaakte bestellingen.

Hoe lang Spiraal Keramiek gegevens bewaart

Spiraal Keramiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Spiraal Keramiek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Spiraal Keramiek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Spiraal Keramiek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar spiraal@telenet.be. Spiraal Keramiek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Spiraal Keramiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Spiraal Keramiek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Spiraal Keramiek op via spiraal@telenet.be. Spiraal.biz is een website van Spiraal Keramiek.

Spiraal-Keramiek is als volgt te bereiken:

Adres: Oppelsenweg 28 B-3520 Zonhoven
Telefooon: 011 74 04 75
E-mailadres: spiraal@telenet.be
Ondernemingsnummer: BE0897.009.577